Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy:

  Zápis proběhne 2.-3. května 2017 v době  9.00 - 16.30  hodin.

  Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a občanský průkaz.

  Podle obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016, se stanovily školské obvody mateřských škol.

 

 Na základě dohody města J. Hradec a obce Dolní Žďár o vytvoření školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 ( platí také pro odloučené pracoviště na sídl. Hvězdárna ), kterou tvoří:

 

Ulice města: 28. října, Bermanova, Čsl. legií, Dělnická, Francouzkých legií, Havlíčkova, Hvězdná, Italských legií, Jáchymova, K Vilkám, Kalabisova, Kasárenská, Kosmonautů, Křižíkova, Landfrasova, Michnova, Mukova, Na Piketě, Na Točně, Na Výsluní, Naxerova, Nušlova, Palackého, Pod Vrchy, Ruských legií, Sibiřská, Sídliště, U Nemocnice, U Panelárny, Václavská, Větrná, Zborovská, Zárybničí

Části města: Horní Žďár

        

KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  PRO ŠKOLNÍ  ROK

  2017 / 2018

 

I.

 Pro děti, které dosáhly pátého roku věku do 31. srpna  2017, je  do zahájení povinné školní docházky dítěte předškolní vzdělávání povinné. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona se přednostně  přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

III.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( § 16 odst. 9 školského zákona), budou přijímány na základě rozhodnutí ředitelky školy a vyjádření školského poradenského zařízení.

 

IV.

 

Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu I. ,  II.,a  III.,   vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených  níže.

 

 1. Dále budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na území města J. Hradec a školských obvodů podle Obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016.
 2. Při volné kapacitě mateřské školy budou přijímány děti z jiného školského obvodu.
 3. Při přijímání dítěte se bude postupovat podle jeho věku – od nejstarších uchazečů k nejmladším.
 4. Upřednostněn bude zájem o celodenní docházku.
 5. Při přijímání dítěte se bude zohledňovat sourozenec docházející do mateřské školy.

Ve dnech zápisu do mateřských škol v Jindřichově Hradci mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9,00 – 16,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy.

 

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2017.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přihlédnuto k dřívějšímu datu narození dítěte a může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

Jindřichově Hradci 1. 3.2017              Dana Novotná

                                                ředitelka 2. mateřské školy      

                                                 Jindřichův Hradec         

                                                              

                           JDU DO ŠKOLKY A UŽ UMÍM

 • být chvíli bez maminky
 • znát své jméno a reagovat na ně
 • poslouchat ostatní a sdělit jim, co potřebuji
 • sám jíst a pít
 • s pomocí nebo sám se oblékat
 • umět si dojít na záchod
 • pozdravit, poprosit, poděkovat

                           Tipy pro rodiče

 • vyberte den nebo dny, kdy s dítětem budete chodit na procházku ke školce
 • dítě si může vzít do školky oblíbeného plyšáka
 • loučení neprotahujte, vytvořte si jednoduchý loučicí rituál v podobě hry, na který se dítě může těšit

                                             Těšíme se na Vás

Do specializovaných logopedických tříd mateřské školy na Hvězdárně je od letošního roku nutné podávat spolu s přihláškou také doporučení Speciálně pedagogického centra. Zpracování tohoto doporučení Centrem je poměrně zdlouhavé, k vyšetření je proto potřeba se objednat co nejdříve, tel.: 727 879 268 nebo lépe mailem : spc.logopedicke.jh@seznam.cz

Také je možné přijít se domluvit přímo do mateřské školy ( na sídlišti Hvězdárna, nad Penny marketem).

Logopedické třídy nabízejí dětem kromě běžného školkového programu navíc intenzivní každodenní terapii pod vedením logopeda a speciálního pedagoga. Zájem o umístění v logo třídách i celé naší školce je každoročně velký a pozdější přijetí  v podstatě nemožné.Pokud máte děti s takovými obtížemi, prosíme o co nejdřívější informování.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám krásné jarní dny.