Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační leták pro rodiče:

24. 10. 2014

 

    Logopedická péče v 5.MŠ „Na Hvězdárně“       
 
Vzdělávání v oblasti komunikace je věnována taková pozornost, aby všechny děti odcházely připraveny pro školu i pro život. Ve specializovaných i běžných třídách prolíná výchova celým dnem a pravidelně pak i v tématech dopoledního vyučování.
Všichni pedagogové mají náležité nadstavbové vzdělání (vzdělávání pedagogů během každého     šk. roku, kurs logopedického asistenta, ve specializovaných třídách pak vysokoškolské studium Speciální pedagogiky se zkouškami z logopedie, šk. logopedka  samozřejmě státní zkoušku  z logopedie a specializované postgraduální vzdělání ).
Našimi partnery jsou další odborníci z oblasti vzdělávání i zdravotnictví, ale především rodiče.
Kolektivní terapie:
 
Každodenní společná logopedická práce, stálé vedení ke správné komunikaci, intenzívní rozvíjení všech oblastí, které s řečovým vývojem úzce souvisejí – pohybu, motoriky ruky i mluvidel, sluchu, apod., individuální přístup ke každému dítěti díky menšímu počtu dětí ve třídě – max. 15)…
Individuální terapie:
Modrá třída – Všechny děti procházejí každý den individuální výukou,                                           vedenou šk. logopedkou (Mgr. Tereza Hojná). Konzultace s rodiči probíhá kontinuálně a podle okamžité potřeby. Starší děti se navíc věnují předškolnímu cvičení se druhou třídní učitelkou (speciální pedagog Mgr. Jana Pragerová).
Žlutá třída – Děti, které jsou v péči klin. logopedky Mgr. Vokáčové, procvičují v MŠ pod vedením třídní učitelky a speciální pedagožky (Mgr. Věra Matoušková). Ostatní děti mohou využít každodenní individuální cvičení se šk. logopedkou, včetně konzultací rodičů.
 
Zelená třída – všechny děti projdou během podzimu nenásilným diagnostickým vyšetřením. V případě potřeby je pak rodičům nabídnuta konzultace a vedení při procvičování. Včasné zahájení péče znamená vždy větší pohodu,  rychlejší výsledky a využití nejcitlivějšího období v řečovém vývoji.
Červená třída – děti v předškolním věku jsou velmi sledovanou skupinou, bezproblémová řeč je jednou z podmínek úspěšného vstupu do základní školy. Diagnostické sledování během září a října. Pokud děti potřebují ve své řeči něco „doladit“ (většinou se v tomto věku jedná o správnou výslovnost hlásek R, Ř, příp. sykavek), je rodičům nabídnuta možnost konzultace a vedení šk. logopedky.